Donice z wałków

Donice wykonane z półwałków i wałków toczonych.

Sorry for the inconvenience.