Płoty ażurowe

Płoty ażurowe- z kratką rzadką lub zagęszczoną BIS.